Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vækstpulje
Home

 Ansøg om midler hos SE vækstpuljerne

Vælg vækstpulje
Jeg ønsker at søge om midler hos:
Ansøger information
Adresse på virksomhed/forening
Projekt information
Her kan du vedhæfte et dokument, der giver supplerende og uddybende information om dit projekt (max 1 dokument).
Relation til SE Vækstpulje & SE Vækstpulje Nyfors
Vælg formål
Økonomi
Vedhæft relevante bilag såsom budget, tilbud, prisoverslag og tegninger. For projekter over 100.000,- kr. endvidere en finansieringsplan
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Søges der støtte til projektet hos andre?
Kommunikation og formidling
Vil projektet blive markedsført?